GÜNEŞ  ENERJİSİ  İLE  ELEKTRİK  VE  SICAK SU  ÜRETİM  SİSTEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİLENDİRME

    Güneş enerjisi, Güneş bünyesindeki hidrojenin, helyuma dönüşmesi sonucu oluşan ışıma enerjisidir.Bu reaksiyonun  5  milyar  yıl süreceği tahmin edilmektedir.

    Güneşten gelen enerji  1  yılda  kullanılan enerjinin 15.000 katıdır.Yeryüzündeki tüm petrol,kömür,doğalgaz rezervleri toplamı,dünya üzerine düşen 20 günlük güneş ışığına eşdeğerdir.

    Dünya yörüngesinde hesaplanan ortalama güneş enerjisi miktarı 1367 W/m² dır.Türkiye’nin yıllık ortalama güneşleme süresi 2640 saat/yıl olup,toplam ışınım şiddeti 1311 KWH/m²-yıl tespit edilmiştir.

    Photo(ışık),Voltaic(Voltaj-Gerilim) kelimelerinin oluşturduğu Fotovoltaik etki ilk defa 1839 da Alexandre-Edmond Becquerel tarafından gözlenmiş, 1950 den sonra "AT&T-Bell Labs" tarafından geliştirilmiştir. 

    0,5V gerilim üreten 30–36 hücrenin seri bağlanması ile 12V çalışma voltajındaki solar modüller birleşerek solar panelleri oluşturur. Solar modülleri güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerjisine çeviren yarı iletkenlerdir. Modüle ait P ve N katmanları arasında oluşan elektron akımının sebep olduğu gerilim , doğru akım (12V,24V,48V) olarak kullandığı gibi invertör vasıtası ile alternatif akıma dönüştürülerek 220V olarak ta kullanılabilir.

    Temel katkı maddelerine bağlı olarak üretilen güneş panellerinin laboratuar dışında pratik kullanımda verimlilik oranı
 
Tek Kristal Silisyum (Si) --------------------------------% 15–17
Çok Kristal Silisyum (Si)--------------------------------%12–14
Amorf Silisyum (Si)---------------------------------%5–8
Galyum Arsenit(GaAs)---------------------------------%25–28
Kadmiyum Tellürid-(CdTe)---------------------------%7
Bakır İndium Diselenid(CuInSe2)-----------------%10
 
 
Güneş panellerinin kullanım alanları gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.
    Şebekeden uzak konutlar (Çiftlik, dağ evi, yazlık, köyler)
    Merdiven aydınlatması (Elektrik Kesintisi ve deprem için)
    Acil İletişim,İlk yardım,alarm ve güvenlik sistemleri

     Park, bahçe, sokak, cadde aydınlatma sistemleri
    Haberleşme istasyonları
    Kırsal radyo TV istasyonları
    Telekomünikasyon sistemleri
    Petrol boru hatları katodik koruması

     Tabela Totem aydınlatma sistemleri
    Elektrik-Su dağıtım sistemlerinde kullanılan telemetrik ölçümler

     Metal yapıların korozyondan korunması
    Deprem ve hava gözlem istasyonları
    Orman gözetleme kuleleri
    Tarımsal Sulama amaçlı pompalama sistemleri
    Deniz Fenerleri
    İlaç,Aşı,soğutma,plaj soğutma cihazları
    Trafik sinyalizasyon ve uyarı sistemleri
    Havuz pompa sistemleri
    Şarj Cihazları

 

(PV)   BİLGİLENDİRME   ŞEMALARI  ve  DÜNYADAN   UYGULAMA  ÖRNEKLERİ